Hypnotherapie

IN TRANCE GAAN

Iedereen kan het

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij trance wordt toegepast. Trance is een natuurlijk vermogen van mensen; iedereen kan het. Het is de vaardigheid om je op je innerlijke wereld te concentreren en de buitenwereld tijdelijk buiten te sluiten. Trance treedt ook vaak spontaan op. Momenten waarbij je volledig opgaat in een boek of een film kennen we allemaal. Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van dit natuurlijk vermogen. Voor de meeste mensen is hypnose een prettige en ontspannende ervaring.

Door te ontspannen, je ogen dicht te doen en je aandacht naar binnen te richten wordt het mogelijk om toegang te krijgen tot minder bekende, onbewuste delen van jezelf. Juist in die onbewuste delen kun je aanknopingspunten vinden voor het ombuigen van belemmerende overtuigingen en voor het verwerken van gebeurtenissen of emoties.

In hypnose zijn je hersenen actief, je probleemoplossend vermogen wordt verhoogd en je bent gevoeliger voor gezonde en positieve suggesties. Zo worden bronnen van energie, kracht en vitaliteit vrij gemaakt.

MANIEREN VAN WERKEN

Een indruk van de benaderingen uit de hypnotherapie

Regressie; teruggaan in je levensgeschiedenis en naar het kind dat je was

Sociaal panorama; werken met je familie en relaties

Werken met helende en transformerende suggesties

Desensitisatie van nare gebeurtenissen en trauma

Werken met persoonlijkheidsdelen

Metaforen en creatief verbeelden

Werken met de tijdlijn en levenslijn

Imaginatie en visualisatie

Ontspanning en ademhaling

Lichaamswerk (zonder aanraken)

Bronnen van energie, kracht en vitaliteit worden vrij gemaakt,

je gaat je heel voelen.

HET IS VEILIG

Je wordt stil en keert naar binnen

Voor sommigen is het even wennen aan de ontspannen sfeer waarin we werken, de stiltes die vallen, de zachte innerlijke stem die hoorbaar wordt en de verbeelding die aan het werk gaat. Misschien kun je je er direct aan overgeven, maar mogelijk heb je ook gewoon even tijd nodig om hier comfortabel mee te worden. Werken met hypnose is volkomen veilig: je blijft volledig bij bewustzijn en je weet wat er gebeurt.

Op televisie of in shows wordt wel een vorm van hypnose getoond, waarbij mensen volkomen willoos lijken en vreemd gedrag vertonen in opdracht van een hypnotiseur. Dit maakt duidelijk hoe krachtig hypnose kan zijn, maar het heeft niets te maken met hypnotherapie. Door deze ‘toneelhypnose’ zijn over hypnotherapie echter wel sp(r)ookverhalen ontstaan. Lees meer over de drie mythen over hypnotherapie.

DRIE MYTHEN OVER HYPNOSE

Je hoeft niet te geloven in sprookjes

Mythe 1: ‘Je hebt geen eigen wil meer’

Niet waar. Tijdens een consult hypnotherapie ben je volledig bij bewustzijn, je weet wat er gebeurt, je herinnert je alles en wat je wilt kun je ook doen. Er wordt een lichte trance opgewekt die voldoende ontspanning en innerlijke concentratie biedt om toegang te krijgen tot het onbewuste.

Mythe 2: ‘Ik kan niet in trance raken’

Niet waarschijnlijk. Bijna iedereen beschikt over het vermogen om in trance te raken. Wel is het zo dat de één er gevoeliger voor is dan de ander, en dat heeft invloed op de snelheid en diepte van de trance. Als je vaker in trance gaat, ga je merken dat het steeds gemakkelijker gaat.

Mythe 3: ‘Je moet erin geloven’

Niet relevant. Trance is een natuurlijk vermogen van mensen, dus geloof komt er niet aan te pas. Wel wordt van je gevraagd om je open te stellen voor de ervaring van trance. En voor de beelden, gedachten en gevoelens die tijdens trance bij je op kunnen komen. Hoe meer je vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende houding naar je innerlijk richt, hoe meer je kunt leren en ontdekken.

AANVULLENDE METHODEN

Toegepaste benaderingen uit andere psychotherapeutische scholen

EMDR

Dit is een beproefde methode om herbeleving van angsten na trauma’s en nare ervaringen te verminderen. Tijdens consulten hypnotherapie kan EMDR worden ingezet om de behandeling van bewuste en onbewuste angsten te ondersteunen. Ook kan EMDR worden ingezet om ‘triggers’ bij verslaving te laten uitdoven.

INNER CHILD THERAPY

De eerste levensjaren zijn van fundamenteel belang voor het vormen van een levensbasis van veiligheid en vertrouwen. Inner Child Therapy is erop gericht om vroegkinderlijke beschadigingen of kwetsuren te helen. Zodat je in jezelf een basis van veiligheid en vertrouwen kunt (her)vinden.

VOICE DIALOGUE

In je dagelijks handelen word je vaak bestuurd door enkele persoonlijkheidsdelen in jezelf. Naast deze dominante delen heb je innerlijke delen die wat op de achtergrond zijn geraakt. Met Voice Dialogue kunnen je innerlijke persoonlijkheidsdelen onderzocht, aanvaard en in meer harmonie gebracht worden.

SYSTEMISCH WERK (FAMILIEOPSTELLINGEN)

Systemisch werk gaat uit van de mogelijkheid dat negatieve patronen kunnen worden overgedragen van generatie op generatie. Tijdens consulten kan hier onderzoek naar gedaan worden door individuele familieopstellingen met behulp van vloerankers.

NARRATIEVE THERAPIE

Deze vorm van therapie is erop gericht om in jouw levensverhaal te ontdekken wat belangrijk of waardevol is. Soms kun je vast zitten in één (negatief, beperkend) verhaal dat je jezelf en anderen vertelt. Toch blijken er altijd meer verhalen te vinden te zijn over je verleden, je relaties, je waarden en je leven, waardoor je merkt dat je anders in de wereld komt te staan.

TRANSACTIONELE ANALYSE

Dit is een theorie over hoe je innerlijk communiceert en hoe dat zijn uitwerking heeft op je communicatie met de buitenwereld. Belangrijk in deze theorie zijn de innerlijke rollen van Ouder, Volwassene en Kind.