PRIVACYREGLEMENT HYPNOVA

PRIVACYREGLEMENT BEHOREND BIJ DE BEHANDELINGSOVEREENKOMT TUSSEN THERAPEUT MARIE KLAREN VAN PRAKTIJK HYPNOVA EN DE CLIENT

  1. Cliëntdossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de therapeut een cliëntdossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst). Het cliëntdossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en over de uitgevoerde begeleiding. Ook kunnen in het dossier, alleen na expliciete toestemming van de cliënt, gegevens van andere zorgverleners worden opgenomen die voor behandeling of begeleiding noodzakelijk zijn. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, twintig jaar lang bewaard. Daarna worden de cliëntdossiers vernietigd. 

 

  1. Beroepsgeheim

De therapeut heeft als enige toegang tot het cliëntdossier en gaat zorgvuldig om met persoonlijke en medische gegevens. De dossiers zijn beveiligd opgeslagen en niet toegankelijk voor onbevoegden. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht: het beroepsgeheim. 

 

  1. Informatie aan derden

De gegevens uit het cliëntdossier kunnen ook gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.

 

  1. Gegevens op de factuur

Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze gedeclareerd kan worden. De volgende gegevens komen voor op een factuur:

  • naam, adres en woonplaats;
  • geboortedatum;
  • datum van de behandeling;
  • korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘consult hypnotherapie’;
  • kosten van het consult.

De facturen vormen onderdeel van de financiële administratie, die voor de belastingadviseur en belastingdienst inzichtelijk dient te zijn. Met de belastingadviseur is een overeenkomst gesloten die bescherming van deze gegevens waarborgt.